FAQ

HEMHEM.html
BLANDA LERABLANDA_LERA.html
ENKEL KNÅDNINGENKEL_KNADNING.html
SPIRALKNÅDNINGSPIRALKNADNING.html
SLÅ LERASLA_LERA.html
CENTRERINGCENTRERING.html
CYLINDERCYLINDER.html
SKÅLSKAL.html
FATFAT.html
KRUKAKRUKA.html
FAQ
DREJA PÅ KLÖSDREJA_PA_KLOS.html
OM LERAOM_LERA.html
VÄLKOMMENVALKOMMEN.html
INFOINFO.html
 

Varför finns det så många olika sätt att dreja på?

Olika grepp har utvecklats i olika delar av världen på grund av lerans beskaffenhet, teknikens framsteg och inte minst beroende på vad som ska drejas. Titta på YouTube och du hittar många olika sätt att hantera leran på.


Vad är en klös?  

En klump knådad lera.


Vad är lerslicker?

Lera som innehåller mycket vatten. Det är det som fastnar på händerna när man drejar.


Vad är ett sken?

Ett platt drejverktyg som används istället för händerna i vissa sammanhang.


Varför blir väggen tjockare på ena sidan skålen när jag drejar?

Leran har inte varit riktigt centrerad under drejningen. Försök i ett sådant läge, innan väggen blir för tunn, att hålla händerna stadigt så att väggen blir jämntjock under uppdrejningen. Kanten blir då högre på ena sidan och kan skäras jämn med en tråd eller en nål.


Varför lossnar leran ifrån drejskivan när jag centrerar?

Drejskivan har antingen varit slirig av lerslicker eller så har du inte tryckt/slagit fast klösen tillräckligt väl på själva drejtallriken. 

 

Varför blir leran ibland inte centrerad även om jag använder rätt grepp?

Dåligt knådad klös eller klös med luftfickor.


Varför uppstår sprickor på insidan av en skål som är alldeles nydrejad?

Kan bero på ”uttröttad” lera som kanske använts många gånger. Kan ev åtgärdas genom att väggen pressas hårdare under drejningen där leran har en benägenhet att spricka. Kan också bero på att det stått vatten i botten på skålen.


Hur mjuk ska leran vara för att vara bra att dreja?

Kan variera från lera till lera och men kan även bero på drejarens teknik.  Prova gärna med lera som är så pass fast så att du kan se ett tydligt fingeravtryck i leran om trycker på den med tummen. Är leran fysiskt ansträngande att knåda är den antagligen också för hård.


Varför spricker bottnarna under torkningen?

Botten är inte tillräckligt väl pressad och lerbladen har inte lagts parallellt med drejtallriken. Vissa leror spricker lättare än andra. Pressa botten hårdare.Prova också att centrera som vanligt, skena av slicker på klösen, skär loss, vänd klösen uppochner och centrera igen.


Vilket håll ska drejskivan snurra åt?

Moturs. I Japan drejar man medurs.


Hur gör jag för att få maximalt stöd mot kroppen när jag drejar?

Sitt så nära drejskivan du kan så att armbågarna kan ta stöd mot kroppen.


Hur kan jag undvika att få ont i ryggen av drejningen?

Res dig ofta och gå några varv. Försök hitta en bra arbetshöjd. Somliga förespråkar att man ska sitta på samma höjd som drejtallriken. Placera gärna en tegelsten under den fot som du inte har gaspedalen på. Prova också att placera en spegel framför dig så du kan se vad du gör utan att sitta dubbelvikt. Prova dig fram!


Jag är vänsterhänt, kan jag använda samma grepp som i filmerna?

Ja. Fungerar det inte så kan du spegelvända vissa av greppen.