HEM

 

Vill du lära Dig mera med lera?


Jag kommer i de här filmerna att visa de tekniker och handgrepp som jag lär ut till eleverna vid Leksands Folkhögskola. 


Man kan dreja på många olika sätt beroende på utrustning, tradition och inte minst på vilken form som eftersträvas. Inget är rätt eller fel!


Filmerna riktar sig i första hand till nybörjare men även till Dig som vill ha förslag på nya handgrepp.


Materialet fungerar bäst med Safari, Mozilla Firefox och Google Chrome.