Ett digitalt studiematerial om drejning - så här gjorde   vi


Bakgrund

Efter att ha sökt och fått projektanslag ifrån Folkbildningsrådet för att producera Meramedlera, ett digitalt studiematerial om drejning, påbörjades arbetet med att planera hur vi skulle gå tillväga. Materialet skulle bestå av ett antal filmer som i ord och bild beskrev hur man drejar olika former. Filmerna skulle också presenteras på en hemsida.

Materialet skulle rikta sig till alla som är intresserade av att lära sig dreja och skulle kunna användas som ett komplement till befintliga keramikutbildningar, i studiecirklar eller fungera som ett fristående läromedel för de som vill lära sig dreja på egen hand.

En kort projektbeskrivning formulerades.


 


Planering: juni 2010 – april 2011

Arbetet började med att göra en kort projektformulering.

Vi upprättade också en projektplan med avseende på andra uppdrag och de deadlines som gavs av folkbildningsrådet.

Mina egna erfarenheter av att filma och producera hemsidor var obefintliga varför nästa steg var att anlita Erika Jones, som också ingått i projektgruppen, för film, ljud och klippning. Att lära mig göra en enkel hemsida hoppades jag lära mig under resans gång. Folkhögskolans datasupport J-O Matsson, som också ingick i projektgruppen, lovade att bistå mig om jag stötte på problem.


Produktion

Under försommaren 2010 läste jag om olika program för att producera hemsidor. Eftersom jag arbetar med Mac så valde jag att införskaffa iWeb för att det verkade lätt att lära sig och jag behövde inte skriva HTML-kod för att kunna använda det.

Jag köpte också in en videokamera och lånade ytterligare en för att kunna filma med två kameror samtidigt ur olika vinklar. Viktigt var att dessa hade ingångar för externa mikrofoner.

Tillsammans med en referensgrupp, bestående av tidigare elever från Leksands Folkhögskolas keramikutbildning, diskuterades vilka moment i drejning som skulle filmas och framför allt hur.

Under några dagar i augusti provfilmade vi och redigerade sedan materialet i Imovie. Vi konstaterade att kvaliteten på ljudet inte höll måttet men att delar av materialet ändå kunde användas för att testas på en ny hemsida, d.v.s. den förpackning som instruktionsfilmerna ska samlas i.

Arbetet med hemsidan påbörjades. Texter, bilder och filmer kunde dras in i på sidorna i programmet. Jag valde ingen mall utan utgick från tomma sidor.

Ett domännamn, www.meramedlera.se , införskaffades och hemsidan laddades upp på  MobileMe. Efterhand laddade vi även upp provfilmerna i oredigerat skick på YouTube för att få en uppfattning om hur det hela skulle kunna fungera, inte minst med tanke på olika webbläsare, filformat och nerladdningstider. Ett begränsat antal, däribland mina vinterkurselever, fick loginuppgifter för att kunna följa och testa materialet.

En extern trådlös mikrofon och en mottagare köptes in.

Det var nu sen höst och avsnitten filmades om med den nya utrustningen.

Vi beslöt att fortsättningsvis använda Final Cut Express för redigering av ljud och film. Programmet var i mitt tycke avancerat men Erika Jones hade tidigare arbetat med just denna programvara. Vi hade tidigare använt iMovie men det programmet gav inte samma möjligheter till ljudredigering som Final Cut Express.

Vi hade under en tid problem med datorn som blev allt segare och Final Cut hackade och fungerade dåligt. Tur att vi hade gjort backup på materialet!

Datorn byttes ut och arbetet med redigeringen gick mycket smidigare när filmerna lagts på en extern hårddisk. Klar lättnad när tekniken fungerade igen!

Nu följde ett intensivt arbete med klippning, ljudredigering och den 10 januari laddades de nya filmerna upp på YouTube.

Koden därifrån bäddades in på www.meramedlera.se  som nu gjordes tillgänglig för alla.

Då det visade sig att menyraden försvann i webbläsaren Internet Explorer gjordes ”menyknapparna” om från textrutor till jpegbilder och problemet försvann. Fortfarande fungerar sidan bäst med Safari, Google Chroom, Firefox och Opera. Det är segare i Internet Explorer.

Det konstaterades också att alla filmer behövde kompletteras med en tydligare märkning av Creativ Common-rättigheter.

Publicering, spridning och feedback

Spridningen av information om filmerna har gjorts med hjälp av:

Leksands Folkhögskolas hemsida

Keramik i Fokus

YouTube

Dala-Demokraten

Pedagogiska Resurser, Folkbildningsnätet

Facebook


Mail som beskriver materialet har sänts ut till alla studieförbunden och till de folkhögskolor som bedriver utbildning i keramik.Utvärdering

Det har varit mycket givande och lärorikt att producera detta studiematerial. Många använder idag materialet och arbetet med projektet har gett massor av ny kunskap. Det är alltid spännande att ge sig i kast med något nytt, som man inte kan, men som man verkligen vill göra.


Stort tack till alla som stöttat Meramedleraprojektet!Mats Svensson