Innehåll

Hemsidan www.meramedlera.se består av ett virtuellt och webbaserat undervisningsmaterial i drejning och utgörs av ett antal filmer som med ord och bild beskriver hur man bearbetar lera och drejar olika former. Materialet riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig dreja och och till dem som undervisar i keramik på folkhögskolor och studieförbund.


Dreja kan man göra med olika handgrepp och i olika rotationsriktningar beroende på lokala traditioner och lermaterialets beskaffenhet. De tekniker som här beskrivs är baserade på sydsvensk krukmakartradition med japanska inslag.


Materialet är producerat 2011 av Leksands Folkhögskola med stöd från folkbildningsrådet för Folkbildningsnätet och är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiella 3.0 Unported Licens.1. Systemkrav

Meramedlera fungerar med de flesta webbläsare men är dock långsammast i Internet Explorer. Filmerna streamas från YouTube varifrån de kan visas i olika upplösning. Att filmerna ligger på en egen YouTubekanal innebär också materialet kan ges stor spridning vid sidan om organiserade undervisningsformer. Meramedlera fungerar även med iPhone och Ipad. Filmerna kan även laddas ner från Leksands Folkhögskolas hemsida, www.leksand.fhsk.se och på folkbildningsnätets resurssidor för att kunna köras från hårddisk.


2. Gränssnitt

Meramedlera är upplagd som en traditionell hemsida. Förta sidan, HEM, beskriver vad materialet innehåller. Menyraden finns till vänster på alla sidor med bilder och filmer och högst upp på sidan med FAQ.


3. Pedagogik

De tio instruktionsfilmerna bör helst ses i den ordning de är listade i menyn då en del information bygger på information som delgivits i de första filmerna och som därför inte upprepas i de senare filmerna. Filmerna kan självfallet väljas att ses utifrån egna och tidigare förkunskaper.


4. Studieplan

Meramedlera är avsett att fungera i alla sammanhang där någon, på egen hand eller i någon organiserad undervisningssituation, vill lära sig om drejning. Materialet kan ingå som en del i en traditionell undervisning i keramik på folkhögskola, i distansundervisning eller i en studiecirkel som ett exempel på hur man kan dreja. Exakt hur materialet kan användas överlåts till den ansvarige kursledaren att bestämma i samråd med de studerande.